Klassisk musikk som attraksjon på Hunderfossen

MUSIKKPEDAGOGENE NORGE får 5000000 kroner til utvikling og etablering av Musikkfabrikken som en audiovisuell opplevelse på Hunderfossen familiepark

Det utvikles nå en omsluttende, audiovisuell opplevelse i Hunderfossen familiepark. Hele opplevelsen springer ut av klassisk musikk, og hvordan musikken stimulerer oss. Vi utforsker forholdet mellom musikk, bevegelse, form og farge i en kombinasjon av 4D film og en interaktiv aktivitet – enklest forklart som en sensorbasert og intuitiv form for digital fargelegging/animasjon til musikk. Dette blir leken underholdning for familien, men samtidig en magisk, tverrkunstnerisk opplevelse som stimulerer alle sanser. Interaksjon, medskaping, og følelsen av selv å påvirke opplevelsen er sentralt, og fellesnevneren er klassisk musikk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?