Klatre- og treningsapparat for lokalmiljøet

FORELDRERÅDET VED LILLEHAMMER STEINERSKOLE får 150000 kroner til klatre- og treningsapparat

FAU ved Lillehammer Steinerskole skal etablere et trygt klatre- og treningsapparat for skole og lokalmiljø, herunder brukere av kommunens flyktningetjeneste. Tiltaket gjennomføres så langt det er mulig på dugnad og skal stimulere elever og barn i nærområdet til fysisk aktivitet og kreativitet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?