Klatreanlegg til fritidsklubb

HOVET BIBLIOTEKS VENNEFORENING får 100000 kroner til klatreanlegg

Fritidsklubben er nystartet, er for barn og unge fra 5. til 8. klasse og er foreldredrevet. Klubben får låne lokaler og nærmiljøanlegget i tilknytning til Hovet kultur og aktivitetssenter og samarbeider tett med venneforeningen til Hovet bibliotek og Hovet grendeutvalg. Nå ønsker de å gjøre en oppgradering av nærmiljøområdet ved aktivitetssenteret. Her ønsker de å sette opp et klatreanlegg, til glede og bruk både i og utenfor klubbens møtetider.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?