Klatrefelt

Norges klatreforbund fikk 250.000 kroner i 2011 til etablering av fem nye klatrefelt på Østlandet.

Norges klatreforbund ble stiftet i 1992 og har hatt enorm utvikling siden. Det er et av de forbundene som er i sterkest vekst i Norges Idrettsforbund. I 2001 var det 99 klubber med tilsammen 5.158 medlemmer, og i 2009 var det 1.762 klubber med tilsammen 12.052 medlemmer

Et av NKFs mål er å gjøre klatreaktiviteten tilgjengelig for alle. Det arbeides aktivt for å ta vare på muligheten for klippeklatring ute i naturen. Sportsklatring er avhengig av faste bolter som sikringer, i motsetning til tradisjonell klatring hvor flyttbare sikringer brukes. Sparebankstiftelsen DNB gir gavemidler til å utvikle flere sportsklatrefelt med lavere gradering og å tilrettelegge og gjøre klatrefeltene lettere tilgjengelig for alle.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?