Klatrevegg til Norsk Tindesenter i Åndalsnes

Norsk Tindesenter fikk 1,5 millioner kroner i 2016 til klatrevegg med buldrevegg og barnehule.

Senteret bygges på kaikanten i sentrum av Åndalsnes, og skal være et nasjonalt opplevelses- og kompetansesenter med fokus på bratt friluftsliv og norsk tindehistorie. Planlagt åpning våren 2016.

Senteret tar sikte på å være et naturlig samlingspunkt for det norske fagmiljøet innen friluftsliv, og skal være kurssenter for nasjonale friluftsorganisasjoner.

Senteret vil i tillegg være møteplass i lokalmiljøet for klatring, lek, og opplæring. Opplæring innen bratt friluftsliv og holdningsskapende arrangementer vil være en sentral del av senterets arbeid.

Norsk Tindesenter vil drive med kunnskapsformidling om kulturarv, fjellsport, sporløs- og sikker ferdsel i norske fjell. Informasjonen vil være rettet mot nasjonale og internasjonale målgrupper i alle aldersgrupper.

Hovedmålgruppene vil være nasjonale friluftsorganisasjoner, grupper, skoleklasser, barnehager, fjellturister og fjellmiljøet lokalt og nasjonalt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?