Klesbyttemarked i barnehager og skoler

STIFTELSEN FEE NORWAY får 442500 kroner til klesbyttemarkeder i barnehager og skoler

Det er et stort forbruk av klær og utstyr blant barn og unge som vokser opp. Mange foresatte er flinke til å gi ting videre, men det ligger et stort potensial i å etablere faste byttemarkeder i utdanningsinstituttisjonene. Grønt flagg skal ta tak i dette og legge tilrette for at opplegget blir enkelt å ta i bruk for de ansatte i skoler og barnehager.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?