Klima- og miljøsaken som korverk for ungdom

Norsk klimanettverk får 405.000 kroner til utvikling og bidrag til oppføring av korverket Hør Arktis! Nye stemmer for naturen.

Norsk klimanettverk skal i samarbeid med komponist, kunstner, korforbund og ungdom komponere et nytt korverk for barne- og ungdomskor om klimaendringer; Arktis og vårt forhold til naturen. Gjennom et samarbeid med «Ung i Kor» (organisasjonen for Norges Barne- og Ungdomskor) skal så lokale barne- og ungdomskor over hele landet engasjeres til å arrangere flere konserter under Klimafestivalen 2018, og i fremtiden. Målet med korprosjektet er å spre engasjement og skape rom for refleksjon rundt klimaendringene og vårt forhold til natur. Musikk beskriver ofte naturen og vårt forhold til den, både instrumentalt og gjennom vokal og tekst, og prosjektet har arbeidstittelen «Hør Arktis! Unge stemmer for naturen».

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?