Klimapark 2469 får 2.469 millioner

Norsk Fjellmuseum i Lom får 2.469 millioner kroner til sti og tilgjengeligjøring av Klimapark 2469.

Innunder Galdhøpiggen får du enestående innsikt i klimaendringer siden siste istid. Klimapark 2469 er en arena for formidling, forskning og verdiskapning knyttet til kulturminner og høyfjellsnatur i et langtidsperspektiv. Publikum blir presentert historiens lange linjer gjennom 10 000 år med klima- og kulturhistorie. I 2010 ble det laget en 30 meter lang istunnel inn i Juvfonna. Det er en spektakulær tidsreise hvor en ser arkeologiske funn og lagene i isen. I prøvesesongen 2010 hadde Klimaparken 2500 besøkende. Barn og unge er hovedmålgruppe for Klimaparken og en arrangerer egne klimacamper og formidlingsopplegg i samarbeid med skoler, DNT, osv. Helt sentralt i satsingen er å gjøre det aktuelle området mellom Juvvasshytta, Juvfonna og Kjelen allment tilgjengelig for publikum. Dette er et sårbart høyfjellsmiljø.

Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB skal brukes til fysisk tilrettelegging av spesiallagde gangbaner, tilrettelegging av stier i grov steinur og tilrettelegging av Klimautsiktspunktet mot Kjelen. En vandring langs stien og bort til Klimautsikten vil gi de besøkende et unikt innblikk i natur, kulturminner og klimaprosesser.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?