Klimaportalen Til null

NORSK KLIMASTIFTELSE fikk 6 950 000 kroner til videreutvikling av klimaportalen Til null i 2024

Norsk klimastiftelse er en grønn tenketank som arbeider for et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. De gir ut publikasjoner og nyhetsbrev og har flere klimaformidlingsprosjekter. Ett av disse er nettsiden https://www.tilnull.no. Her finner man til en hver tid oppdatert og verifisert data om hvordan Norge ligger an på veien til et nullutslipssamfunn. Informasjonen kan blant annet sorteres på sektorer og kommuner og brukes aktivt av skoleelever, politikere og journalister. Dette er nøytral informasjon som kommer fra ledende forkningsmiljøer fra hele landet. Norsk klimastiftelse får støtte over de neste tre årene til å videreutvikle denne portalen. I tillegg får de midler til å innføre kvartalsrapporter og til å gjennomføre aktiviteter i samarbeid med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?