Kløfta Kulturstikomite/Ullensaker historielag

Kløfta Kulturstikomite/Ullensaker historielag får 200.000 kroner til skilter, infotavler og eventuelt benker langs kulturstien.

Komiteen gjenreiser en gammel ferdselsåre, den Wingerske Kongevei, ved å anlegge kultursti til bruk for turgåere, historisk intresserte, mosjonister, skoler i undervisning og anskuelse i tilnærmet den gamle leden. Prosjektet omfatter arbeidet med å gjenoppbygge de gamle bruene og å anlegge en farbar tursti for bruk både sommer og vinter av skoler, barnehager, foreninger og andre kulturintresserte. Stien med dekke vil være ca 1,5 bred og dekket av fin grus. Stien vil gå fra Olstadkorset til Lautenbakken i første omgang. Deler av stien vil være universellt utformet. Benker, informasjonstavler og utsiktspunkter vil bli etablert og skal fokusere på kulturlandskapet, historie og dyre- og fugleliv langs den idylliske leden. Kulturstien vil også kunne være en del av pilgrimsleden som planlegges gjennom Romerike.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?