Kløfta Vel

Kløfta Vel får 114.000 kroner til gapahuker, benker, trimapparater og informasjonsmateriell. Velforeningen ble stiftet i 1919 og har blant annet ansvaret for velhuset og en rekke arrangementer i nærmiljøet gjennom året.

De samarbeider med kommunen om vedlikehold av en lysløype som også brukes som tursti. I Friluftslivets år 2015 vil vellet lage rasteplasser langs turstien, med gapahuk, benker, enkle trimapparater og informasjonstavler om dyr, fugler, fisker og vegtasjon i området.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?