Klokkergården

LARDAL BYGDETUN – KLOKKERGÅRDEN får 100000 kroner til smie

Lardal bygdetun eier, drifter og utvikler Lardal Klokkergård som bygdas kulturhistoriske senter. Klokkergården skal være et kulturhistorisk senter for Lardalsamfunnet ved å gi rom for utstillinger, tilby møteplasser for frivillige organisasjoner og skape arenaer for lokale kulturaktiviteter for alle aldersgrupper. De får støtte til å sette opp en smie på området. Med det kan de tilby aktiviteter og kursing i smiing, for å ta vare på håndverkstradisjoner.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?