Klokketårnet på Nesodden

Nesodden historielag har fått tilsammen 275.000 kroner til restaurering av klokketårnet.

Historielaget ble stiftet i 1980 og har som formål å vekke interesse og skape forståelse for bygdas historie. De arbeider for å utbre kjennskap til den lokale kulturarven og verne kulturminner av alle slag i bygda. Laget har i dag 339 medlemmer.

Klokketårnet på Nesoddtangen er Norges eldste og er et viktig kulturminne i bygda. Det er godt synlig for alle som ferdes med fergen og for alle som bruker fjorden. Forfallet er imidlertid tydelig, og historielaget har fått støtte til å rehabilitere klokketårnet.

Tildelinger

2018: Historielaget fikk 75.000 kroner til å ferdigstille det påbegynte arbeidet med istandsetting.

2016: Historielaget fikk 200.000 kroner til rehabilitering av klokketårn på Nesoddtangen brygge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?