Klopper i Trærudtjerna

Skedsmo Jeger og Fiskerforening fikk 10.000 kroner i 2016 til materialer til å bygge fiskeklopper i Tærudtjerna.

Dugnad i full gang. (Foto: Skedsmo Jeger og Fiskerforening)

Tærudtjerna er to myrvann som foreningen kultiverer. De setter ut ørret hvert år fordi det ikke er gytemuligheter i vannene.

Men selv om det ikke er langt å gå selv for de minste, så er fiskestedene vanskelig tilgjengelig på grunn av myrlent terreng.

Med klopper lagt ut i terrenget blir fiskeplassene mye mer tilgjengelig for alle.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?