Klopper og stimerking

Skeikampen Pluss BA får 45.000 kroner til klopping og merking av stier.

Det har de siste årene vært en stor aktivitetsøkning blant turgåere og stisyklister i området rundt Skeikampen. For å unngå slitasje på vegetasjon, erosjon og forsøpling samt bedre fremkommeligheten på stier er det ønskelig å iverksette noen konkrete tiltak som klopping og steinsetting, etablering av rasteplasser med søppelhåndtering, bedre skilting og merking av stier. Slik vil de øke tryggheten og samle ferdselen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?