Klubb1

OSLO KOMMUNE BYDEL 13 ØSTENSJØ får 250000 kroner til utstyr til fritidsklubben

KLubb1 ligger i Manglerud ungdomshus og er en kommunalt drevet fritidsklubb for barn og ungdom i alderen 10 til 18 år. Huset er nytt og åpnes for aktivitet høsten 2022. De har i flere år drevet medvirkningsarbeid med ungdom, for å bestemme hva det nye huset skal fylles med av aktivitet. Klubb1 ønsker å gi målgruppa en mestringsarena de eier og utvikler sammen. De får en tildeling til utstyr til den nye fritidsklubben.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?