Klubbhus

DIKEMARK IDRETTSFORENING fikk 2 000 000 kroner til bygging av klubbhus i 2024

Dikemark Idrettsforening sikter mot å bygge et nytt idrettsbygg, garderober og klubbhus for å bytte ut deres eksisterende falleferdige bygninger. Nybygget vil tilfredsstille behovene for fysisk aktivitet for barn og unge, med funksjoner som garderober, aktivitetssaler, møterom, og sosiale rom, i tillegg til å være en viktig møteplass i lokalsamfunnet. Dikemark Idrettsforening har fått tildelt 2 000 000 kroner til bygging av klubbhuset.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?