Klubbhus og grendehus

PROSJEKTGRUPPE FOR FERDIGSTILLELSE AV NYTT KLUBB/GRENDEHUS VED NORDBY SKOLE, RÆLINGEN får 600000 kroner til bygging av klubb- og grendehus

Prosjektgruppa jobber med å etablere et bygg tilknyttet anlegget til Ytre Rælingen Ungdoms- & Idrettslag. Hensikten er å bygge et felles hus som samler både idretten og øvrig aktivitet i bygda. Rælingen kommune og idrettslaget er allerede med på spleiselaget, der flere krefter nå settes inn for å få anlegget på plass. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB er det nye klubb- og grendehuset et skritt nærmere å bli en realitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?