Klubbhus og servicebygg

KJERRINGÅSEN ALPINSENTER AS får 500000 kroner til nytt klubbhus og servicebygg

Det er Sarpsborg IL som eier majoriteten av anlegget, som har vært i drift siden 1979. Per i dag har ikke anlegget garderober, og varmestuen fyller etter beste evne “alle” funksjoner på anlegget. Med støtte vil det etableres et nytt klubbhus og servicebygg, som vil supplere varmestuen og tilby bl.a. lagerplass, sosialt rom, førstehjelp, kjøkken og flere toaletter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?