Klubbhus til motorsport på Skafså

Skafså motorsportklubb får 500.000 kroner til å bygge klubbhus med verksted, klubbrom, undervisningsrom og kjøkken.

Klubben har medlemmer i alle aldre og tilbyr et møtested for folk som er interessert i motorcross. Alt arbeidet gjøres på dugnad og de samarbeider tett med andre lag i området. De har også ansvaret for å kjøre opp skiløyper. Klubblokalene består av to kontainere og en kiosk, som ikke lenger er i god stand. Derfor er det et stort ønske å føre opp et nytt bygg som kan huse både ungdom og oppgavene de gjør sammen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?