Klubbhuset som møteplass

Åssiden Idrettsforening har pusset opp klubbhuset. Det er til glede for flere enn klubben.

Klubbhuset blir flittig brukt av klubben, men det er ikke bare idrettslig aktivitet som foregår der.

– Det betyr mye for Åssiden som bydel at vi kan ha et godt klubbhus, sier Ørjan Dimmestøl, daglig leder i Åssiden Idrettsforening.

Til daglig er klubbhuset arbeidssted for administrasjonen, og det er et naturlig samlingspunkt for idrettslagene.

– Her er det aktivitet i form av lagsfester, åpne klubbhuskvelder og det brukes i forbindelse med trening og sosialt. Det er også daglig i bruk for de eldre medlemmene våre, som møtes på dagtid for å drikke kaffe. En dag i uken er det også eldretrim her. Så her har vi folk i alle aldre, sier Ørjan.

Klubbhuset er en naturlig møteplass både i forbindelse med trening og andre sosiale arrangementer.

– Det er veldig populært å bruke klubbhuset til arrangementer, og det er mye utleie her til dåp, bryllup, begravelser og bursdagslag. Det er et veldig attraktivt sted å være for flere i bydelen enn bare idrettsforeningens medlemmer, sier Ørjan.

Klubbhuset ble bygget på 50-tallet, og klubben har en vedlikeholdsplan for å holde det i orden. Men da de trengte midler til å få skiftet ut vinduer, og til restaurering av grunnmuren søkte de om støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

– Det å få støtte betyr enormt mye. Det gjør at vi kan få gjort helt nødvendig arbeid på klubbhuset vårt uten at vi trenger å ta penger ut av aktivitet. Så det er også en fin måte å bidra til aktivitet i klubben, sier Ørjan.

Mange aktive

Åssiden er et fleridrettslag med idrettene fotball, håndball, e-sport og allidrett som er et lavterskeltilbud for barn.

– Vi har drøyt 1500 medlemmer, og fotball er den største aktiviteten. Totalt har vi 800 medlemmer som er aktive spillere i klubben fordelt på de fire idrettene. Satsingen på e-sport startet vi opp i 2021, og det var også takket være støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, sier Ørjan.

I tillegg til de aktive medlemmene betyr klubben også mye for nærmiljøet. Blant annet utdanner den ungdom til aktivitetsledere. To som bruker mye tid i klubben er fotballspillerne Erlend og Oliver.

– Jeg har spilt fotball i 10 år nå, og for meg er fotball livet, sier Erlend.

– Jeg har også spilt på lag med han i 10 år, og det er veldig fint sosialt, sier Oliver.

De bruker klubbhuset både til sosiale samlinger, men også til aktivitet sammen med laget. Etter trening er det både matservering og taktisk prat. Guttene setter pris på at det populære samlingsstedet nå blir rustet opp.

– Det at vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB er veldig bra. Jeg tenker det er positivt for klubben at vi får penger til å pusse opp klubbhuset, siden det skjer mye ting her, sier Erlend.

Tildelinger til Åssiden IF

2022: 300.000 kroner til oppstart av aktivitetstilbud rettet mot barnehager.

2021: 300.000 kroner til rehabilitering av klubbhuset.

2020: 300.000 kroner til renovering av kjøkkenet på klubbhuset.

2020: 250.000 kroner til gamingutstyr til Esport-tilbudet i klubben.

2019: 54.995 kroner til 5-er fotballmål.

2018: 175.000 kroner til friluftsutstyr, oppgradering av uteområde rundt Tverkenhytta og opplæring i friluftsliv. I samarbeid med KFUM-KFUK-speiderne, stiftelsen ÅIF Tverken og Kirkens Bymisjon Drammen ved Skattkammeret utlånssentral ble det satt i gang et felles prosjekt innen friluftsliv for ungdomsskoleelever. I anledning prosjektet ville de oppgradere uteområdet rundt markahytta Tverken med bålplass, sittemuligheter, teltplasser, bord og benker.

2016: 180.000 kroner til utstyr til gjennomføring av allidrett og “Åpen hall”. Allidretten skal være et aktivitetstilbud en gang i uken for barn fra Drammen og Nedre Eiker. Idrettsforeningen stiller med instruktører, som er elever fra ungdomsskolen, og aktivitetene som tilbys vil være varierte. “Åpen hall” skal være et gratistilbud for ungdom i bydelen, en fredag i måneden. Her vil det også tilbys varierte aktiviteter, etter ungdommens ønsker.

2009: 140.000 kroner til til baderom og biotoalett på markahytta Tverken.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?