Klyve på Kartet

SKIEN KOMMUNE får 450000 kroner til oppussing og klargjøring av lokaler, utstyr og kurs for ungdomsdrevet festival

Klyve nærmiljøsentral, Skien bibliotek og Klyve ungdomsskole ønsker å gi ungdommene i Skien en egen arena ved at de gjennom et helt år skal jobbe med en egen ungdomsfestival på Klyve. Ungdommen selv er både arrangører og utøvere. De får støtte til å ruste opp og tilrettelegge rom og lokaler til prosjektkontor og verksteder for å kunne lede prosjektet og produsere innhold til festivalen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?