Kokkenes og Kirkehei Vel

Kokkenes og Kirkehei Vel får 130.000 kroner til oppgradering av lekeplass.

Kokkenes og Kirkehei Vel har ansvaret for vedlikehold av Lunden leke- og samlingsplass. Det er påkrevet med oppgradering/nye lekeapparater og fotballmål. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til oppgradering og installasjoner på lekeplassen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?