Kolbu Jente- og Guttemusikkorps får støtte til rekrutteringsutstyr

KOLBU JENTE OG GUTTEMUSIKKORPS får 64000 kroner til rekrutteringstiltak

Kolbu Jente- og Guttemusikkorps jobber med et prosjekt for rekruttering til korpset. Prosjektet har primært 8-åringene i bygda som målgruppe, men utvider også gjerne til flere alderstrinn. Prosjektet har flere deler som krever midler til utstyr og instruktører med nødvendig kunnskap om instrumentene slik at de kan formidle instruksjon til barn og unge. Korpset får nå støtte til å skaffe dette.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?