Kolbu Jente og Guttemusikkorps

Kolbu Jente og Guttemusikkorps får 100000 kroner til instrumenter. Korpset har satset mye på individuell opplæring det siste halvannet året, og det har gitt resultater. De har prioritert å la de eldre barna i korpset få reise på NMFs sommerskole, og dette har bidratt til musikalsk løft, inspirasjon og nye venner. Det legges ned mye frivillig innsats på dugnader, og mye av innsamlede midler er gått til opplæring. Sparebankstiftelsen bidrar med midler til nye instrumenter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?