Kompetanse om fartøyvern til nye generasjoner

Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) fikk 1, 6 millioner kroner i 2019 til aktiviteter for videreføring av fartøyvernkompetanse.

Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for verneverdige fartøyer. Gjennom å gi medlemsfartøyene muligheten til å tilby kurs og aktiviteter for barn og unge, vil foreningen rekruttere flere til fartøyvern og videreføre kompetanse til nye generasjoner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?