Kompetanse om spill og spillkultur

UKM NORGE TRØNDELAG FKF fikk 425 000 kroner til utvikling av dataspillkultur.no som nasjonal kompetanseportal i 2024

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?