Kompetansebasert frivillighet

PROSPERA STIFTELSEN får 480000 kroner til pro bono-prosjekter som sandkasse-prosjekter

Prospera er et nettverk av 900 pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor. Prospera gjennomfører intensive pro bono-prosjekter med frivillige konsulenter og setter sammen et team av frivillige ut ifra behov søkerne har, om det er interne organisasjonsutfordringer eller med spesifikke prosjekter. Prospera har fått støtte til å gjennomføre fire pro-bono-prosjekter som “sandkasse-prosjekter” over 2 år.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?