Kompetansebasert frivillighet med Prosperestiftelsen

Prosperastiftelsen får 160.000 kroner til tilrettelegging for kompetansebasert frivillighet.

Prospera er Norges ledende organisasjon innen kompetansebasert frivillighet. De organiserer 350 konsulenter som bidrar inn i ideell sektor og sosiale entreprenører. De skreddersyr frivillighet slik at konsulentene kan hjelpe med sin spisskompetanse. Med denne gaven vil de utvikle kompetansebasert frivillighet i Norge og med det styrke ideelle organisasjoner.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?