Kompetansebasert frivillighet

Prospera organiserer folk som vil jobbe frivillig for sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner, og kan bidra innen juss, forretningsutvikling, økonomi, organisasjonsutvikling, kommunikasjon og coaching.

Prospera er en stiftelse som organiserer kompetansebasert frivillighet for ideelle organisasjoner. De har et nettverk av 900 pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.

Sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner kan søke om hjelp innen juss, forretningsutvikling, økonomi, organisasjonsutvikling, PR og kommunikasjon og coaching.

Prospera fikk tildelt 3,5 millioner kroner i 2020 slik at 12 organisasjoner årlig kan få bistand fra slike frivillige team, i tre år fremover.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?