kompetansebygging

Bydel Grünerløkka får 250.000 kroner til kompetansebygging.

Bydelen er den nest største i Oslo og har over 55 000 innbyggere. Prosjektet PÅ Schous går ut på fasilitering av jobb for ungdom og kompetanseoverføring gjennom bærekraft og gjenbruksarrangementer. Effekten fra tidligere verksted var en aktivert uteplass hvor ungdommene selv stod bak dyrking av grønnsaker og produksjon av benker og skilter. Nå ønskes det å videreutvikle det suksessfulle prosjektet gjennom mer kompetansebygging .

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?