Kompetanseheving for førere av redningshunder

Norske Redningshunder fikk 3 millioner kroner i 2018 til kompetansehevende tiltak.

Alle foto: Stig Mebust

Det er rundt 1200 hundeførere som er medlem av Norske redningshunder. Hvert år gjennomfører disse over 500 lete- og redningsaksjoner og til sammen legger de ned mer enn 700.000 dugnadstimer. Hundeførerne betaler selv for den nødvendige treningen av hundene.

Organisasjonen skal gjennomføre et stort kompetanseløft som vil bidra til å gjøre de frivillige hundeførerne enda bedre rustet til å redde liv over hele Norge.

Andre tildelinger til Norske redningshunder

Utstyr til redningsoppdrag

Norske redningshunder på post

Norske Redningshunder Numedal og midtre Hallingdal Lag

Støtte til Norske Redningshunder i Telemark

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?