Kompetansesamling for paraskyting

NORGES SKYTTERFORBUND får 152000 kroner til kompetansesamling for para-aktivitet

Tiltaket vil samle klubber som driver eller vil starte tilbud for skyttere med funksjonshemminger.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?