Komponering for barn og unge

Stiftelsen Veslefrikk har fått tilsammen 4.950.000 kroner til utvikling av Veslefrikk-konseptet og U-trykkmetoden.

Fjerde trinn ved Montessoriskolen i Bergen fikk Veslefrikkprisen i 2015. (Foto: Stiftelsen Veslefrikk/KORK)

Stiftelsen Veslefrikk har som formål å motivere barn og unge til å komponere musikk. De har utviklet et gratis nettbasert veiledningsmateriell og skolene kan melde seg på for å vinne Veslefrikkprisen.

Veslefrikkprisen inspirerer elever til å komponere. Det er lav terskel for å delta – poenget er å lære av tilbakemeldingene. Alle får en tilbakemelding fra komponister, musikere og pedagoger. Hele klassen til vinnergruppa inviteres på tur til Oslo for «En Drømmedag med NRK Kringkastingsorkestret».

I 2018 fikk stiftelsen 1,5 millioner kroner til å videreutvikle metoden til å inkludere ungdomstrinnet, og utviklet U-trykkmetoden, og prisen for Årets U-trykk. I 2019 ble de tildelt 3 millioner kroner til å videreføre Veslefrikkprisen og Årets U-trykk i tre år fremover.

Mer info om hvordan du deltar her: http://musikkfaget.no/veslefrikkprisen/

Tildelingene

I 2019 fikk Skapia (tidligere Stiftelsen Veslefrikk) 3 millioner kroner til å videreføre Veslefrikkprisen og Årets U-trykk i tre år fremover.

I 2018 fikk Stiftelsen Veslefrikk 1,5 millioner kroner til videreutvikling av Veslefrikk-konseptet

I 2015 fikk Stiftelsen Veslefrikk 450.000 kroner til utvikling av Veslefrikkmetoden.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?