KONGLA Aktivitetspark på Myrvoll

MYRVOLL VEL får 300000 kroner til aktivitetspark

Myrvoll Vel har over 300 husstander i et boligområde i Oppegård kommune. De har realisert Toppen lekepark i 2020, en lekeplass med naturlige materialer med lang levetid og bark og sand som fallunderlag. Nå har de fått en tomt av kommunen til å etablere en lavterskel aktivitetspark og helårs samlingsplass. Den skal være åpen for alle, spesielt med tanke på ungdommens behov. De vil bevare topografi og natur og fortsatt ha fokus på natur og miljø i materialvalg og utforming.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?