Kong(l)e for en dag 2024-2026

DET NORSKE SKOGSELSKAP fikk 750 000 kroner til honorar skuespiller og produksjon av film, midler til forarbeid og gjennomføring av opplegget i 2024

“Kong(l)e for en dag” er et engasjerende initiativ som kombinerer digital undervisning og praktiske oppgaver for å lære barn om skogens betydning, med varierende temaer hvert år. Elementene er tilpasset ulike alderstrinn, og barna sender inn sine fulgte oppdrag, noe som sørger for interaktivitet og læring på en morsom måte. Det Norske Skogselskap har fått tildelt 750 000 kroner til honorar for skuespiller og produksjon av film, samt midler til forberedelser og gjennomføring av opplegget.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?