Kongsberg og Omegn Turistforening

Kongsberg og Omegn Turistforening får 35.000 kroner til trykking av informasjonsbrosjyre om bynære tur-stier i Kongsberg-området.

Kongsberg og Omegn Turistforening har som formål å utvikle turliv i Kongsberg-området, vekke interesse for fotturer og skiløping.

Kongsberg har et relativt omfattende nettverk av bynære turstier. De finnes både i skogsområder som grenser til boligområdene rundt byen, og i tilknytning til helt sentrumsnære strøk. I tillegg er det opparbeidet gode stier langs Numedalslågen som renner gjennom byen, både på elvas øst- og vestside. Det er lagt ned et formidabelt dugnadsarbeid i å rydde og merke stinettet, og det er satt opp treskilt ved stienes startpunkter.

De ønsker nå å lage skikkelig informasjonsmateriell om bystiene. Konkret betyr det ei fyldig og oversiktlig brosjyre med kart, korte beskrivelser av stier og ruter, bilder og annen informasjon. Dette vil gjøre turmulighetene ennå mer tilgjengelig.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?