Konsertarrangører og sosialt entreprenørskap

Norske Konsertarrangører fikk 1.100.000 kroner i 2015 til utvikling og utgivelse av håndboka Konsertarrangører og sosialt entreprenørskap, utvikling og gjennomføring av kurs og en tilskuddsordning for konsertarrangører for prosjekter med sosialt entreprenørskap, samt informasjonsarbeid om prosjektet.

Norske Konsertarrangører (NKA), tidligere Norsk Rockforbund, er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for festivaler og helårsarrangører. I by og bygd jobber disse hver dag for å skape gode konsertopplevelser, for at det norske publikummet skal få oppleve musikk live på sin scene eller klubb. NKAs medlemmer engasjerer nærmere 50 000 enkeltpersoner i hele landet.

Med dette prosjektet skal arrangør-Norge motiveres og få kunnskap til å ta et større sosialt ansvar. Dette er nybrottsarbeid som vil ha stor overføringsverdi til hele den frivillige sektoren.

En konsertarrangør har en svært viktig rolle i sitt lokalsamfunn, som møteplass, kulturtilbyder og som identitetsbygger. Mange konsertarrangører gjør i dag et viktig arbeid for å bygge sitt lokalmiljø og vi kjenner flere eksempler på klubber og festivaler som allerede gjør et viktig sosialt arbeid, uten at dette er deres primærformål.

NKA mener at kultur-Norge gjennom dette prosjektet vil kunne motiveres til å ta et større sosialt ansvar som del av sin kulturelle aktivitet. Gjennom prosjektet ønsker NKA å gi konsertarrangører verktøy og inspirasjon til å drive målrettet arbeid som sosiale entreprenører eller ved å samarbeide med sosiale entreprenører i sitt lokalsamfunn gjennom eksempler, informasjon og søkbare prosjektmidler.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?