Konsertflygel til Tønsberg domkirke

TØNSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD fikk 350 000 kroner til flygel i 2024

Tønsberg Domkirke er en betydelig bidtagsyter til byens musikkliv med om lag 80 konserter og ca 10.000 gjestende publikummere årlig. Det ble i 2022 etablert et eget arbeidsutvalg for flygelsaken som arbeider med å få på plass et nytt konsertflygel til kirken. Tønsberg Kirkelige Fellesråd har fått tildelt 350 000 kroner til flygelet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?