Kontrabasser til nasjonal klubb

NORSK KONTRABASSKLUBB fikk 400 000 kroner til kontrabasser i 2024

For spilleglede og fremtidig rekruttering bygger Norsk Kontrabassklubb et godt fag- og læringsmiljø for unge kontrabassister i alderen 5- 19 år. Det gjør de gjennom å arrangere seminarer og konserter for unge kontrabassister over hele landet. Kontrabassklubben har en instrumentpark som leies ut til elever og kulturskoler og har nå behov for flere kontrabasser i barnestørrelse grunnet stor etterspørsel.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?