Koordinasjon og kroppskontroll

Ski IL friidrett får 175.000 kroner til airtrack.

Klubben har lange tradisjoner og har de siste årene opplevd stor vekst. Lek, kroppskontroll og mestring står i fokus. Hele vinteren trener de innendørs i en håndballhall og erfaringen er at friidrett innendørs er vel så populært som utendørs, og rekrutteringen er vel så stor om vinteren som om sommeren. Hallen som de trener i er ikke spesielt godt egnet til friidrett, og de må være kreative for å få til god trening. De ønsker derfor å investere i utstyr som egner seg til innendørstrening, utstyr som kan utfordre koordinasjon og kroppskontroll, som samtidig gjør treningen morsom. De vil derfor kjøpe en airtrack samt en barnesvingstang i tillegg til noe mer standard friidrettsutstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?