Kopi av fraktebåt i Middelalderparken

Kulturetaten, Oslo kommune, fikk 800.000 kroner i 2014 til å bygge en kopi av en fraktebåt fra 1500-1600-tallet sammen med blant annet Sollerudstranda skole.

I tidligere tider var det nødvendig at husbonden selv bygget sitt hus, smidde sitt utstyr og bygget sin farkost. I dagens samfunn kjøpes dette i butikken og dermed mister mange muligheten til å forstå og sette seg inn i hvordan man faktisk bygger en båt, smir en øks eller reise sitt hus.

Kulturetaten ønsker i forbindelse med det 10-årige ruinprosjektet å bygge en fraktebåt i Middelalderparken. Ideen er å lage en kopi av en av de fraktebåtene som ble funnet i forbindelse med bygging ved havna i 2008. Arbeidet skal skje sammen med Sollerudstranda skole og etater i Oslo kommune; Byantikvaren, Bymiljøetaten, Utdanningsetaten og Havnevesenet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?