Kopiering av samiske gjenstander

KULTURHISTORISK MUSEUM får 450000 kroner til forprosjekt om samisk tradisjonshåndverk

Kulturhistorisk museum skal sammen med Norsk folkemuseum og tolv samiske museer utforske samiske håndverkstradisjoner gjennom et stort arbeid med kopiering av samiske museumsgjenstander som skal tilbakeføres til de samiske museene rundt i landet gjennom Bååstede-prosjektet. Kopieringsarbeidet skal involvere bredt, og teknikkene formidles til barn og unge.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?