Kor med bedre lyd

Ringerike barne- og ungdomskor får 50.000 kroner til lydanlegg.

Koret er for sangglade barn fra 1. – 10. trinn. For tiden er det 20 jenter og gutter som øver flittig hver uke. De elsker å holde små og store konserter, og opptrer stadig på ulike tilstelninger i lokalmiljøet. Med nytt lydanlegg på plass vil det bli lettere å få god lyd ved konserter og opptredener.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?