Korkapper

STOVNER SKOLEKOR får 75000 kroner til korkapper

Stovner skolekor er et foreldredrevet barnekor og har rundt 40 medlemmer. Per i dag har de ikke uniformer, og får støtte til det. Dette kommer til å gi barna en mer samlet fremtoning og bidra til å skape tilhørighet og identitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?