Korps i SFO

Ski skolekorps får 190.000 kroner til instrumenter.

På Ski skole er de blitt enige om å tilby korpsopplæring i skolens skolefritidsordning. Opplegget går over to år, og det siste året rekrutteres elevene inn i det ordinære skolekorpset. Skolen stiller med personell for å hjelpe med undervisningen, mens korpset stiller med instruktører til de ulike instrumentgruppene. Tilbudet er åpent for alle elevene ved skolen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?