Korps lager egen forestilling til byjubileum

Kråkerøy Skolekorps får 20.000 kroner til arrangering av musikk og kostymer til nyoppsetning av forestilling.

Korpsene Krøkerøy og Østre Fredrikstad skal sammen sette opp en forestilling i anledning Fredrikstads 450 års jubileum. De skal lage en barneforestilling med musikk, sang og dans hvor korpsdeltakerne får utfolde seg mer enn ved å spille et instrument.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?