Korpsglede i Gol

Gol Barne -og Ungdomskorps får 20.000 kroner til instrumenter, notestativ og uniformer.

Korpset ble etablert gjennom rekrutteringsprosjektet korps i skolen i 2011. Korps i skolen prosjektet er avsluttet og korpset står nå på egne ben. Nytt utstyr vil glede både nye og gamle musikanter i korpset.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?