Korpsglede på Ringerike

Vang Skoles Musikkorps får 100.000 kroner til instrumenter.

Korpset har 38 medlemmer hvorav flere av musikantene har begynt i den senere tid. Samtidig jobbes det godt for å holde på de eldre musikantene. Gode instrumenter er viktig for å gi musikantene og publikum en god opplevelse, og flere instrumenter står på ønskelisten.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?