Korpssatsing i skolen

Smestad skoles musikkorps, SSMK får 95.000 kroner til instrumenter.

Korpset er et janitsjarkorps med glade musikanter i alderen åtte til atten år. For å få enda flere barn og unge til å oppleve gleden av å spille i et skolekorps skal de nå gjøre rekrutteringstiltak på Smestad skole. Til dette trengs klassesett av instrumenter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?